Telekomfort

nowe wdrożenie

Urząd Gminy Gierałtowice, z którym współracujemy od początku lat 90 ub.wieku. wdrożył  kolejną generację systemu łączności tym razem opartej o produkt Slican NCP. Projekt i wdrożenie usprawniło komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,  jak również podniosło bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Zastosowane technologie komunikacji i usługi zostały zoptymalizowane do struktury Urzędu i jego wymagań.